De Kartiniprijs en Haagse Parels uitgesteld

De uitreikingen van de Kartiniprijs en de Haagse Parels tijdens De Haagse Vrouwendagen van 2 t/m 8 maart zijn uitgesteld door de gemeente Den Haag tot nader order.

Het is een belangrijke samenkomst voor organisaties, families en vrienden om elkaar te inspireren en successen op het gebied van vrouwenemancipatie te vieren. Het karakter van deze vieringen leent zich niet goed voor een online of hybride variant. Wanneer en óf de uitreiking dit jaar plaatsvindt, hangt af van de ontwikkelingen rondom Corona. Actuele informatie is te volgen op www.haagsevrouwendagen.nl.

De Kartiniprijs is een onderscheiding voor personen, organisaties en initiatieven die zich inzetten om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. De Haagse Parels is een erkenning die wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich belangeloos en onzichtbaar inzetten voor de emancipatie van vrouwen en/of meisjes in Den Haag. Beide uitreikingen zijn een jaarlijks onderdeel van het programma van De Haagse Vrouwendagen; de Haagse viering van Internationale Vrouwendag (8

maart), waarbij wereldwijd wordt stilgestaan bij de emancipatie en positie van vrouwen. Vanwege Corona vindt de Haagse viering dit jaar vrijwel geheel online plaats.

Haagse Vrouwendagen

Van 2 tot en met 8 maart viert Den Haag Internationale Vrouwendag. Overal in de stad zijn met name online vieringen en activiteiten rondom vrouwenemancipatie. De Gemeente Den Haag laat in die week zien hoe belangrijk dit onderwerp is en viert graag de successen en ontwikkelingen van afgelopen jaar met iedereen. Vanaf 22 februari publiceren we de programmering op www.haagsevrouwendagen.nl. De programmering kan tot 8 maart nog aangevuld/aangepast worden. Houd de website daarom goed in de gaten.