Wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren

Let op! Er zijn wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren:

  • Organisaties die meer dan 10.000 euro per jaar aan structurele gemeentelijke subsidie ontvangen, zijn uitgesloten van deelname.
  • Stuur geen bijlagen mee. Deze worden niet meer meegenomen in de beoordeling. Vermeld relevante informatie kort en bondig rechtstreeks op het aanmeldformulier. Gebruik hiervoor niet meer dan 1250 woorden (ongeveer 2x een A4).