De Kartiniprijs en Haagse Parels (uitgesteld)

De uitreikingen van de Kartiniprijs en de Haagse Parels tijdens De Haagse Vrouwendagen zijn tot nader order uitgesteld door de Gemeente Den Haag.

De uitreiking van de Kartiniprijs is een belangrijke samenkomst voor organisaties, families en vrienden om elkaar te inspireren en successen op het gebied van vrouwenemancipatie te vieren. Datzelfde geldt voor de uitreiking van de Parels waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden gezet die zich belangeloos inzetten voor vouwenemancipatie. Het karakter van deze vieringen leent zich niet goed voor een online of hybride variant. Wanneer en óf de uitreikingen dit jaar plaatsvinden, hangt af van de ontwikkelingen rondom Corona.

DE KARTINI PRIJS

In de stad Den Haag telt iedereen mee. Vrouwen net zo goed als mannen. Alleen blijft een gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen ten opzichte van mannen in de praktijk wel eens achter bij dat streven. De gemeente Den Haag wil alles wat eraan bijdraagt om dit te verbeteren stimuleren, er bekendheid aan geven en als good practices onder de aandacht brengen van een breed publiek. Daarom werd in 2007 de Kartiniprijs ingesteld, een gemeentelijke emancipatieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. De Kartiniprijs is een onderscheiding voor personen, organisaties en initiatieven die zich inzetten om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.

HAAGSE PARELS

In Den Haag zijn er veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om de emancipatie van vrouwen en/of meisjes te bevorderen. Dag in, dag uit helpen zij overal waar ze kunnen en ook achter de schermen werken zij onvermoeibaar door. Ze vinden het hun plicht om een ander te helpen en doen het belangeloos en onzichtbaar. Maar zonder deze ogenschijnlijk kleine werkzaamheden is het werk in de stad aanzienlijk moeilijker. De gemeente Den Haag wil deze groep bedanken en in het zonnetje zetten en ze het applaus geven dat ze verdienen voor hun jarenlange en tomeloze inzet! Dit gebeurt normaliter tijdens de Haagse viering van Vrouwenweek waarbij de Haage Parels worden uitgereikt.

Actuele informatie over beide prijzen zal op deze website worden gepubliceerd zodra er duidelijkheid is over of en wanneer de prijzen worden uitgereikt.