Haagsevrouwendagen.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Dialoog - Hoe kunnen wij vrouwen elkaar versterken?Informatie
Online
Dialoog
8 maart 2022
19:30 – 21:30 uur
Haags Vredesinitiatief (HVI)


‘Solidariteit’ -  diamant met veel facetten.

Solidariteit onder vrouwen is toch vanzelfsprekend? Niets is toch mooier dan je ‘mede zuster’ te helpen haar droom te verwezenlijken door het delen van jouw kennis en kunde daar waar nodig? Dit soort solidariteit is toch een cadeautje waar niet alleen de ander maar ook jij blij van wordt? Maar is dat wel zo?

Wordt de gunfactor bewust of onbewust toegepast? Is solidariteit onbaatzuchtig of verwacht je een wederdienst? Is het besef dat de ander door jouw hulp, steun, voorzet of introductie in je netwerk, weer een stap verder kan zetten in haar carrière of plannen genoeg voldoening?

In het kader van Internationale Vrouwendag organiseert Het Haags Vredes Initiatief  (HVI) – in samenwerking met Dialoog in Den Haag - een dialoog rond het thema ‘solidariteit’. De dialoog wordt ingeleid met een korte presentatie van Zahra. Zahra vertelt over haar droom en haar pad naar de verwezenlijking daarvan.

Aanmelden via: zwaluwen@xs4all.nl 

 

Deze activiteit komt tot stand in een samenwerking met Dialoog in Den Haag - https://www.dialoogindenhaag.nl/