Haagsevrouwendagen.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Emancipatie en zelfbeschikkingsrecht Koerdische vrouwen Den Haag

Informatie
Wijkcentrum Bouwlust, Eekhoornrade 215 Den Haag
Bijeenkomst en viering
11 maart 2022
19:00 – 22:00 uur
Koerdische Arbeiders en Cultuur Vereniging (KOC-KAK)


De Koerdische Arbeiders en Cultuur Vereniging (KOC-KAK) afdeling Den Haag hecht veel waarde aan de emancipatie van Haagse vrouwen en wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de maatschappelijke positie en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Tijdens deze bijeenkomst zal de focus gelegd worden op de emancipatie en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en de rol van mannen hierin.

Aan de hand van stellingen zal een discussie gevoerd worden over de positie van vrouwen in Den Haag. Hier wordt ook de rol van de vrijwilligers duidelijk. Er zal stilgestaan worden bij gelijkwaardigheid in de strijd van rechtvaardigheid. Ook mannen worden uitgenodigd en uitgedaagd om hun traditionele beelden over mannelijkheid, gezag en andere taboeonderwerpen bespreekbaar te maken en bij te stellen.

KOC-KAK wil bijdragen aan dit belangrijke proces. Deze bijeenkomst zal daarom niet alleen bestaan uit discussies en het empoweren van vrouwen, maar deze dag zal ook uitgebreid stilstaan bij het vieren van de progressie die tot dusver gemaakt is. Deze 8 maartviering zal dus gevierd worden samen met een lekker hapje, drankje en mooie muziek.

Dagindeling:

  • Inleidingen door een aantal ervaringsdeskundigen
  • Waardering voor vrijwilligers
  • Discussies
  • Muziek, hapjes en drankjes

 

Aanmelden:

Stuur uiterlijk 10 maart 2022 een mail naar: Kockakdenhaag@gmail.com

Of bel naar: 0627226214